Ambulantní služba

V ambulantní službě nabízíme uživatelům pravidelné programy, které pomáhají k rozvoji jejich návyků, schopností a dovedností. Mohou si vybrat činnosti, které přispějí k vyřešení nepříznivé sociální situace, posílí vlastní kompetence uživatele a zmírní jejich závislost na rodině a blízkých.

V rámci ambulantní služby poskytujeme uživatelům podporu a pomoc v oblastech:

  • příprava na samostatné bydlení (péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, hospodaření, příprava jídla a jeho servírování)
  • pracovní terapie (získávání a upevňování pracovních návyků)
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (cvičení vlastnoručního podpisu, orientace v písemnostech, vyplňování formulářů)
  • nácvik osobní, písemné i telefonické komunikace
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při vyřizování osobních záležitostí

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Ergo Uherské Hradiště

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.