Terénní služba

Terénní službu poskytujeme v přirozeném prostředí uživatele, dle jeho individuálních a osobních potřeb, na základě zpracovaného individuálního plánu.

V rámci terénní služby poskytujeme uživatelům podporu a pomoc v oblastech: 

  • udržování získaných dovedností a schopností v oblasti sebeobsluhy a zajištění chodu vlastní domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky
  • obstarávání a vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu na úřady popř. další instituce
  • podpora pracovních návyků a dovedností s vazbou na získání nebo udržení pracovního místa
  • orientace v místě bydliště nebo dle potřeb uživatele
  • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
  • udržení sociálních kontaktů a začlenění do společnosti
  • uplatňování práv a zájmů
  • využívání MHD a jiných dopravních prostředků

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Ergo Uherské Hradiště

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.