Podpora pracovního uplatnění

Horizont Zlín podporuje při hledání zaměstnání uživatele, kteří jsou v této oblasti znevýhodnění v důsledku svého onemocnění.

Podpora pracovního uplatnění zahrnuje diagnostiku potřeb, nácvik pracovních dovedností a návyků, podporu při hledání a udržení pracovního místa.

Diagnostika
Na začátku spolupráce si uživatel s pracovníkem ujasní míru potřebné podpory při hledání a udržení pracovního místa. Definují také možnosti a přání uživatele vzhledem k požadovanému druhu práce a pracovního poměru. Na tomto základě pak společně naplánují další spolupráci. Uživatel tak může využít všechny nabízené oblasti podpory nebo si vybrat jen některou podle svých potřeb.

Nácvik pracovních dovedností
Prvním stupněm přípravy je nácvik pravidelného režimu, dodržování času, soustředění a výdrže. To se děje nejprve docházkou na vybranou aktivitu v Horizontu Zlín, ve vyšším stupni náročnosti pak docházkou do pracovní rehabilitace. Uživatel může docházet do dílny keramické, kreativní, práce s papírem nebo do zácvikové kavárny.  Postupně si individuálně zvyšuje rozsah a náročnost práce.

Tréninková pracovní místa
Pokud uživatel zvládá pravidelnou docházku a pracovní zátěž v potřebném rozsahu, hledá si zaměstnání na volném trhu práce nebo může využít tréninková chráněná pracovní místa v organizaci. Zde pracuje po omezenou dobu jako zaměstnanec chráněného pracoviště. Má možnost osvojit si všechny návyky a dovednosti, které souvisejí se zaměstnáním a zaměstnaneckým poměrem. Po tuto dobu hledá aktivně ve spolupráci s pracovníkem uplatnění na volném trhu práce.

Podpora při hledání zaměstnání
Uživatel se učí aktivně vyhledávat pracovní nabídky a odpovídat na ně. Součástí spolupráce je osvojení základů práce s počítačem, vyhledávání pracovních nabídek, tvorba životopisu a motivačního dopisu. Pokud má uživatel zájem, doprovází ho pracovník na jednání k zaměstnavateli či výběrová řízení. Je také možné nacvičit komunikaci s potenciálními zaměstnavateli a jednání při výběrových řízeních v rámci ambulantní služby.

Podpora udržení pracovního místa
Pro získání a udržení pracovního místa nabízíme podporu pracovníka přímo na pracovišti. Pracovník pomůže uživateli zorientovat se v novém prostředí, osvojit si pracovní postupy a organizovat si práci. Může být také nápomocen při vyjednávání pracovních podmínek vzhledem ke zdravotním omezením uživatele. Doba podpory na pracovišti je individuální, vychází z konkrétní situace uživatele.

Další podrobnosti:

Služba je další aktivitou zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.