Program podporovaného vzdělávání

Podporované vzdělávání je novou činností zařízení Horizont Zlín, která zahrnuje podporu mladých lidí (studentů) s duševním onemocněním či psychickými problémy při zvládání jejich těžkostí během studia nebo při zvládání obtíží spojených s přípravou na nové či přerušené studium.

Podporované vzdělávání zahrnuje:

I. Prevenci, která se realizuje zejména prostřednictvím informačních preventivních seminářů s cílem:

  • Přispět k orientaci v problematice duševních onemocnění.
  • Umět pojmenovat varovné příznaky a znát možné dopady onemocnění na studium.
  • Získat přehled o formách a možnostech podpory.

II. Přímou podporu, která zahrnuje:

  • Podporu studenta s psychickými problémy nebo duševním onemocněním a uskutečňuje se prostřednictvím:

Poradenství.
Dlouhodobého individuálního podpůrného programu.
Podpůrné skupiny.

  • Podporu rodiny a blízkých, která je realizována prostřednictvím:

Individuální konzultace.

  • Podporu pedagogických pracovníků, která je poskytována zejména formou:

Individuální konzultace.
Semináře na klíč – semináře k problematice výuky studentů s duševním onemocněním.
Supervize pedagogických týmů.

III. Rozvinutí podpůrné sítě:

Cílem je vytvořit síť odborníků z různých profesí (psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, učitelé, praktičtí lékaři atd.) pro podporu při vzdělávání lidí s duševním onemocněním.

Další podrobnosti:

Služba je další aktivitou zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.