Vyhledávání  Naše aktivity pro veřejnost
4 výsledky

Momentálně nenabízíme žádné pracovní místo.

Poskytování základních činností služby.

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. můžete podpořit prostřednictvím finančního i věcného daru, poskytnutou službou nebo i jinou specificky dohodnutou pomocí.

1303/Image2609.png

Myšlenka vytvořit galerii jako místo přirozeného setkávání a prolínání světů lidí zdravých a nemocných vznikla v roce 2005. Prostory Galerie jsme nabídli profesionálním i amatérským autorům i umělcům z řad lidí s handicapem.

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.