Vyhledávání  Program aktivit
58 výsledků
1404/Image11254.png

Náplní programu je kontakt se společenským prostředím mimo prostory služby.Jdeme ven! – náplní programu je kontakt se společenským prostředím mimo prostory zařízení.

1404/Image11272.png

Program se zaměřuje především na zapojení uživatelů do aktivní činnosti, a to prostřednictvím společenských a sportovních her.

1404/Image11270.png

Program je určený pro cvičení paměti, pozornosti, koncentrace a rychlosti zpracování informací.

1404/Image11253.png

Jedná se o skupinovou dramatickou činnost zaměřenou na rozvoj orientace a přiměřených reakcí v různých společenských situacích.

1403/Image9791.png

Program je zaměřen na různorodé rukodělné kreativní činnosti.

1404/Image11256.png

Program je orientovaný na nácvik přípravy jídla, chodu kuchyně a obsluhy vybraných domácích spotřebičů.

1404/Image11255.png

Program je zaměřený na nácvik úklidu a chodu domácnosti včetně obsluhy běžných domácích spotřebičů.

1404/Image11271.png

Program je zaměřen na osvojení či upevnění schopností spojených s nakupováním.

1311/Image8203.png

Tematický program pro ženy.

1403/Image9793.png

V programu se uživatelé učí, jak pracovat s výpočetní technikou a jejím základním příslušenstvím.

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.