Vyhledávání  Reference
14 výsledků
1303/Image2686.png

Naše firma se snaží pomáhat zdravotně znevýhodněným spoluobčanům formou aktivního zapojení do procesu výroby. Spolupráci s obecně prospěšnou společností Centrem služeb postiženým Zlín jsme zahájili v roce 2011 a stále ji rozšiřujeme.

1309/Image6323.jpg

V roce 2004 jsme oslovili tehdy ještě nepříliš známe Z Studio Zlín, tiskárnu, která se specializuje na překlady a tisk manuálů do celého světa. Obdrželi jsme pilotní pdf s pokyny pro očekávaný výstup, obratem jsme připravili ke spokojenosti zadavatele a rozjela se spolupráce, která trvá dodnes.

1404/Image11248.png

2007 - Aion CS nás přizval ke spolupráci na digitalizaci Sbírky zákonů ČR (1945 - 2002).

1309/Image6326.png

2005 - získali jsme od Aion CS zakázku digitalizace časopisů pro Komoru daňových poradců ČR.

1309/Image6339.png

2005 - 2006: digitalizace časopisů pro Výzkumný ústav sklářský v Hradci Králové byla zakázka od Aion CS.

1309/Image6332.png

2001 - 2006: Městský úřad Otrokovice - digitalizace archivu Stavebního úřadu. (První digitalizace stavebního archívu v České republice.) Archiv byl po známé povodni v roce 1997 zachráněn a roztříděn, takže byl ideálně připraven pro digitalizaci.

1309/Image6331.png

1998 - začátek spolupráce chráněné dílny Ardien s otrokovickou radnicí. Oslovili jsme radnici jednak proto, že převážná část zaměstnanců jsou občané Otrokovic a blízkého okoli, a také proto, že v té době jsme procházeli menší krizí, sháněli jsme intenzívně práci a trochu jsme doufali, že nás v tom město nenechá.

1309/Image6334.png

1997 - 2004 jsme se hodně věnovali kromě digitalizace také trochu html a trochu programování a výsledkem bylo několik internetových prezentací, které na svou dobu měly docela slušnou úroveň:

1309/Image6337.png

1998 - digitalizace Malé československé encyklopedie pro Aion Zlín. Používáme převratnou novinku FineReader.

1309/Image6333.png

1997 - mnozí jsme poprvé slyšeli slovo databáze. Získali jsme zakázku vyplňování databáze pro zákonné pojištění motorových vozidel pro Českou Kooperativu.

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.