Ambulantní služba

V ambulantní službě poskytujeme prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním, pro získávání nových a rozvoj stávajících dovedností a navazování nových sociálních kontaktů.

 

Činnost zařízení Horizont Kroměříž je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, na obnovu a zdokonalování sociálních dovedností, pracovní rehabilitaci, osvojení si základních dovedností potřebných pro zaměstnání a v neposlední řadě naplnění potřeb v oblasti sociálních kontaktů. Aktivity služby také pomáhají lidem s duševním onemocněním i jejich rodinám lépe porozumět své nemoci a zvládat její průběh.
To vše přispívá ke zlepšení stability duševního zdraví, k významnému poklesu četnosti i délky psychiatrických hospitalizací a vede ke zvýšení kvality života uživatelů.
Služby jsou poskytovány uživatelům na základě jejich rozhodnutí, individuálních potřeb a v souladu s individuálním plánem.

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Horizont Kroměříž

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.