Centrum služeb a podpory Zlín, obecně prospěšná společnost je nestátní neziskovou organizací. 

Hlavní činností společnosti je poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

 

Logo_OPZ

Anotace projektu - Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji,
reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

V zařízeních Horizont Zlín, Horizont Kroměříž poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním.

V zařízeních Centrum sociálních služeb Ergo Zlín, Ergo Uherské Hradiště a Slunečnice poskytujeme sociální služby lidem s mentálním postižením.

Doplňkovou činností společnosti je provozování dílen Ergo Zlín, Ergo Uherské Hradiště, Ergo Kroměříž, Ardien Digital, Slunečnice a Slunečnice Kavárna.

20 let působíme v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti OZP

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.