Podmínky náhradního plnění

Na odběr veškerého sortimentu nabízeného CSP Zlín, o.p.s., můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb. ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat 4 Osob se zdravotním postižením (osoby se ZP). Osobou se ZP je osoba, která byla podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. rozhodnutím místně příslušného úřadu práce uznána  osobou zdravotně znevýhodněnou  nebo osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení uznána osobou plně nebo částečně invalidní.

Co pojem  náhradní plnění znamená?
Podle § 81, odst. 2, písm. a) až c)  zaměstnavatelé splní svoji povinnost 1 ze 3 způsobů nebo jejich kombinací: 1. zaměstnáním v pracovním poměru (tj. přijetím osob se ZP do pracovního poměru) 2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 zaměstnanců, které jsou osobami se ZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům (náhradním plněním) 3. odvodem do státního rozpočtu Každý zaměstnavatel, který má zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se ZP, je může zaměstnat sám (dle bodu a) nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 Osob se ZP (dle bodu b) a je ze zákona oprávněna poskytovat. Jestliže zaměstnavatel od této firmy odebírá výrobky nebo služby, dává v ní zaměstnaným osobám se ZP práci a zaměstnává je tedy nepřímo (náhradním způsobem).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Další podrobnosti:

Kontaktní osoba zařízení:

Geržová Jana

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.