Chcete nás podpořit?

Naše aktivity pro veřejnost

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. můžete podpořit prostřednictvím finančního i věcného daru, poskytnutou službou nebo i jinou specificky dohodnutou pomocí.

 Veškeré dary a pomoc využijeme na zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, jimž organizace poskytuje tyto služby.

Co udělat v případě, když se rozhodnete nás podpořit


Kontaktujte nás na telefonu 777 721 134, e-mail: obchod@cspzlin.cz

Finanční dary můžete posílat na účet organizace Sberbank č. ú: 4200020434/6800

- Můžete zůstat v anonymitě
Uzavřeme darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a následujících zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Děkujeme Vám za zájem, pomoc a podporu.
Vážíme si každého dárce a rádi poděkujeme i osobně.

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.