Poslání, cíle, zásady, cílová skupina, kapacita

Posláním zařízení Horizont Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cíle:
Podpora naplňování přání uživatelů pracovat, samostatně bydlet, pečovat o své zdraví a naučit se žít se svou nemocí.
Podpora vzdělávání uživatelů před, během studia nebo při dokončení studia.
Prosazovat a hájit práva uživatelů.
Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.
Podpora při hledání přátel a plánování volného času.

Zásady:
Dodržovat práva a respektovat oprávněné zájmy člověka.
Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
Podporovat samostatnost a nezávislost uživatele.
Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Cílová skupina:
Služba je určena osobám s duševním onemocněním starším 18 let ve stabilizovaném stavu z okruhu psychóz.

Kritéria pro neposkytnutí sociální služby:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita zařízení:
Okamžitá kapacita zařízení dle registrace je 11 uživatelů v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 25 klientům.
Pro terénní formu (poskytování služby v přirozeném prostředí uživatele) je kapacita 4 uživatelé služby v daný okamžik.

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Horizont Kroměříž

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.