Pracovní terapie a rehabilitace

Úkolem pracovní rehabilitace a terapie je získat a udržet si pracovní návyky, dovednosti, schopnosti a zkušenosti. Zvládnout opětovné pracovní tempo pro případné znovuzapojení do pracovního procesu.

Činnost pracovní rehabilitace je zajišťována následujícími aktivitami:

  • Keramická dílna - činnost je zaměřena na výrobu ruční keramiky a zdobení keramiky.
    Aktivity rozvíjejí kreativní myšlení a tvůrčí dovednosti a schopnosti.
  • Šicí dílna - práce jsou zaměřeny na šití ruční i strojové, vyšívání, pletení, výrobu textilních doplňků a hraček.
    Uživatelé si zde osvojí základní pracovní postupy a dovednosti.
  • Kreativní dílna - činnosti jsou zaměřeny na malování na sklo, korálkování, drátkování, košíkaření. Vyrábíme dekorativní předměty a suvenýry.
    Práce slouží k rozvoji jemné motoriky, koncentrace a výdrže.

 V rámci pracovního poradenství připravujeme uživatele na budoucí zaměstnání, pomáháme jim se sepsáním životopisu, motivačního dopisu, nacvičujeme pracovní pohovor a využívání běžně dostupných informačních zdrojů.

Další podrobnosti:

Služba je další aktivitou zařízení:

Horizont Kroměříž

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.