Poslání, cíle, zásady, cílová skupina, kapacita

Posláním zařízení Horizont Zlín je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cíle:

Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí.
Podpora uživatelů před, během studia nebo při dokončení studia.
Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.
Podpora při hledání přátel a plánování volného času.

Zásady:
Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění.
Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
Individuální přístup k uživateli.
Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování.
Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Cílová skupina:
Zařízení Horizont Zlín je určeno dospělým osobám od 16 let s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu.

Kritéria pro neposkytnutí sociální služby:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
  • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita zařízení:

Okamžitá kapacita zařízení dle registrace je 7 uživatelů v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 30 uživatelům.
Pro terénní formu (poskytování služby v přirozeném prostředí uživatele) je kapacita 2 uživatelé služby v daný okamžik.

 

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.