Ambulantní služba - nabízené aktivity

Horizont Zlín poskytuje sociální služby uživatelům s duševním onemocněním ve třech základních oblastech.

 1. Chci jít do práce

- Nácvik zvládání pracovní zátěže
- Postupné zvyšování pracovní doby (1 – 4 hodiny denně)
- Jednoduchá pracovní náplň (kompletace výrobků, skládání kartonů, výroba keramiky…)

Vhodné pro uživatele, kteří si chtějí najít placenou práci, pro mladé lidi po první atace, pro lidi v pracovním poměru, kteří potřebují po hospitalizaci v rámci pracovní neschopnosti obnovit pracovní dovednosti.

Návaznost: podpora uživatelů při hledání vhodného zaměstnání buď v chráněných dílnách, nebo na volném trhu práce.

2. Chci se o sebe postarat

- Nácviky vaření a péče o domácnost, nakupování, praní…
- Základní informace z oblasti finanční, právní, péče o zdraví, sociálních dávek; včetně nácviků v zařízení i v terénu

Pro uživatele, kteří potřebují zvýšit svou soběstačnost, jsou závislí na rodině nebo uvažují o samostatném bydlení. Nácviky budou probíhat jak v zařízení, tak i přímo v terénu či domácnosti uživatele.

Návaznost: podpora při hledání vlastního bydlení, podpora v novém bydlišti.

3. Chci mezi lidi

- Docházka do Kavárny Horizont (volná komunikace s ostatními uživateli)
- Terapeutické aktivity (drama- , muziko-, arteterapie)
- Vycházky do terénu, využívání běžných zdrojů (divadlo, kino, restaurace, sportoviště…)

Pro uživatele, kteří trpí sociální izolací, sami zatím nezvládají navazování kontaktů.

Návaznost: podpora při hledání a navazování kontaktů mimo zařízení (zájmové kroužky, kluby důchodců, sportovní kluby….)

Pro uživatele s potřebou nízkoprahových služeb je vyhrazen jeden den v týdnu. V tento den funguje Kavárna Horizont. Mohou posedět v zařízení, popovídat si, zahrát společenské hry, věnovat se kreativním činnostem podle vlastního výběru.

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.