Terénní služba

Terénní službu zajišťujeme v přirozeném prostředí uživatele, poskytujeme ji individuálně a dle jeho osobních potřeb.

 V rámci terénní služby poskytujeme uživatelům podporu a pomoc v oblastech:

  • udržování získaných dovedností a schopností v oblasti sebeobsluhy a zajištění chodu vlastní domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky
  • obstarávání a vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu na úřady popř. další instituce
  • orientace v místě bydliště nebo dle potřeb uživatele
  • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
  • uplatňování práv a zájmů klient
  • využívání MHD a jiných dopravních prostředků

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.