Poslání, cíle, zásady, cílová skupina, kapacita

Posláním zařízení Pod Majákem Zlín je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti samostatného bydlení, sebeobsluhy, pracovního uplatnění, vztahů a zájmů.

Cíle:

Cílem pobytové sociální rehabilitace je rozvoj dovedností nutných pro samostatný život i aktivizace uživatelů vedoucí k samostatnému bydlení:

Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti samostatného bydlení, sebeobsluhy.

 • Podpora při péči o své zdraví a zvládání života s nemocí.
 • Podpora při hledání práce, udržování rodinných vztahů.
 • Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.

Podpora při navazování sociálních kontaktů a plánování volného času.

Zásady:

 • Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jejich duševního onemocnění.
 • Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Respektovat individuální potřeby, cíle a schopností uživatele.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování.
 • Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Cílová skupina uživatelů

Zařízení Pod Majákem je určeno dospělým osobám s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu.

Kritéria pro přijetí

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním s diagnózou z okruhu F20-F40 (poruchy schizofrenního okruhu, afektivní, neurotické a stresové poruchy). 
 • Potvrzení cílové skupiny odborným lékařem
 • Věková hranice - od 18 let do 64 let
 • Stabilizovaný stav
 • Motivace ke spolupráci – absolvování min. 8 schůzek v průběhu 3 měsíců před nastěhováním

Kapacita služby   

Kapacita je 11 jednolůžkových pokojů včetně kuchyňské linky a sociálního zařízení.

 

Provozní doba služby

Provoz služby je nepřetržitý.

 

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Pod Majákem Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.