Úhrada za poskytované služby

Pobytová sociální rehabilitace slouží k nácviku běžných dovedností potřebných pro samostatný život. Působí preventivně vůči zhoršování zdravotního stavu a poskytuje uživatelům podporu v běžném životě.

Úhrady za poskytované služby 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI jsou poskytovány bezplatně.

Základní činnosti jsou definovány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., odst. 2. Jedná se tyto:

a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

HRAZENÉ ČINNOSTI:

Poskytnutí ubytování, stravy a pomoc při hygieně jsou zpoplatněny následovně:

1)    Poskytnutí ubytování za úhradu - cena činí 230 Kč/den

2)    Poskytnutí stravy – zajištění stravy:

  1. Celodenní  –  max. 235 Kč/den v rozsahu 3 jídel denně
  2. Snídaně         45,-Kč
  3. Oběd              90,-Kč/pracovní den; 105,-Kč/víkend, svátek
  4. Večeře           85,-Kč

3)    Pomoc při osobní hygieně je poskytována za úhradu dle skutečně spotřebovaného času,
který je nezbytný k zajištění sjednaných úkolů. Úhrada činí 100,-Kč/hod.

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Pod Majákem Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.