Proč právě digitalizace dat

Digitalizace dat je naší specializací především proto, že jednotlivé pracovní postupy je možno rozdělit mezi zaměstnance s ohledem na jejich motorické a intelektové schopnosti tak, aby dosáhli maximálního možného výkonu při zachování vysoké výstupní kvality.

Digitalizací se zabýváme od svého vzniku v roce 1994, kdy jsme byli osloveni zlínskou firmou Aion CS ke spolupráci na digitalizaci 12 dílů Ottova slovníku naučného.
Vzhledem k oboustranné spokojenosti následovala spolupráce na dalších zajímavých projektech (digitalizace Malé československé encyklopedie, digitalizace archivu Stavebního úřadu Otrokovice, digitalizace časopisů pro Výzkumný ústav sklářský v Hradci Králové, digitalizace časopisů pro Komoru daňových poradců, digitalizace Sbírky zákonů České republiky).
Díky zkušenostem, které jsme za léta této spolupráce získali, jsme navázali spolupráci se zlínskou firmou Z Studio, která je dodavatelem komplexního řešení návodů, technické dokumentace, katalogů a doprovodných propagačních tiskovin. Digitalizujeme jimi zaslané dokumenty a připravujeme texty v několika světových jazycích pro překladové oddělení Z Studia. Námi připravené texty jsou připraveny nejen pro překlad, ale také pro následné zpracování v DTP studiu.
Některé z projektů byly krátkodobějšího charakteru, některé jsme dotáhli do stádia požadovaného zadavatelem (archív stavebního úřadu Otrokovice) a další aktualizace si provádí zadavatel sám, některé běží kontinuálně. Všechny jsme si oblíbili a se všemi se neradi loučili, zvláště když s nimi odešli i naši kolegové, kteří díky tomu získali zaměstnání u zadavatele projektu. Ale to jsou vlastně ty nejlepší výsledky. :)
Jsme samostatní, pokud nemáte velmi specifické požadavky, sami víme jak na to. Jsme velmi precizní, výkonní a navíc nás to baví.

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba

kategorie služba

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.